Το πρόγραμμα που ακούτε
μεταδίδεται ζωντανά αυτή τη στιγμή
στη Νοτιοδυτική Ελλάδα.